Arsenic and Old Lace (1943 national tour, Bela Lugosi) - repro

Windowcard
14" x 22"Black Metal Frame Gold Metal Frame Red Metal Frame Green Metal Frame Blue Metal Frame Silver Metal Frame White Metal Frame