Bye Bye Birdie (original cast 1960, repro)

Windowcard
14" x 22"Black Metal Frame Gold Metal Frame Red Metal Frame Green Metal Frame Blue Metal Frame Silver Metal Frame White Metal Frame